Pré Pain hijst zeven magazijnkranen naar binnen

Terug naar het overzicht

Pré Pain is bezig om de opslag van diepvriesproducten in Oldenzaal te automatiseren. Een bestaand vrieshuis wordt opnieuw ingericht en uitgerust met drie magazijnkranen, waarvan twee een innovatieve expeditiebuffer zullen bedienen. Pal naast dit pand wordt een volledig nieuw vrieshuis met nog eens vier magazijnkranen gebouwd. Deze zomer bereikte de nieuwbouw het hoogtepunt met het naar binnen hijsen van de vier kranen. Voor de inrichting en automatisering tekent Lalesse Europe.

Pré Pain beschikte in Oldenzaal over twee vrieshuizen, samen goed voor een opslagcapaciteit van 5000 pallets vol met ingevroren voorgebakken brood. “Dat is te weinig, met als gevolg dat op dit moment nog externe ruimte bij moet worden gehuurd”, vertelt technisch manager Rick Slotman. “Wij zijn een seizoensbedrijf. Zodra er barbecue-weer wordt voorspeld, vliegen de pallets met stokbroden de deur uit. Om die pieken op te vangen moeten we de juiste voorraad opbouwen.”

Het gebrek aan opslagcapaciteit dwong Pré Pain tot een flinke logistieke herinrichting. Eén van de twee vrieshuizen wordt omgevormd tot een magazijn voor halffabrikaten en verpakkingsmaterialen. Het andere vrieshuis wordt opnieuw ingericht en geautomatiseerd. Pal daarnaast verrijst een nieuw vrieshuis met een opslagcapaciteit van 10.200 pallets. Ook dit pand wordt volledig geautomatiseerd.

Expeditiebuffer
Het nieuwe vrieshuis heeft een hoogte van vijftien meter en telt vier gangen met vier kranen. De opslagkanalen tussen de vier gangen bieden ruimte aan veertien pallets, de buitenste opslagkanalen zijn drie pallets diep. De aanvoer van pallets geschiedt via conveyors die het nieuwe vrieshuis verbinden met de palletiseerstations aan het eind van de productielijnen. De afvoer van pallets geschiedt eveneens via een conveyor, die de pallets naar de expeditieruimte in het bestaande vrieshuis brengt.

Het bestaande vrieshuis krijgt na de herinrichting opslagkanalen met een diepte die vanwege de vorm van het pand varieert van 11 tot 17 pallets. Een deel van de oude stellingen wordt afgebroken om plaats te maken voor een innovatieve expeditiebuffer.Deze buffer biedt de mogelijkheid om 16 complete vrachtwagenladingen klaar te zetten. “Onze wens is gedurende 16 uur per dag elk half uur een vrachtauto te laten vertrekken. Dat lukt niet als alle pallets dan nog helemaal uit het vrieshuis moeten komen. Vandaar de expeditiebuffer”, vertelt Slotman.

De buffer bestaat uit 32 doorrolkanalen, 8 naast elkaar en, 4 boven elkaar. Aan zowel de voor- als achterzijde van de buffer rijdt een palletkraan die de
aangevoerde pallets in het juiste kanaal plaatst en ze eruit haalt als de vrachtauto arriveert.

In oktober operationeel
De bouw van het nieuwe vrieshuis is in januari 2011 gestart. In juni was het pand gereed, waarna Lalesse samen met de onderaannemers is begonnen met de inrichting van het pand. Het hoogtepunt vond plaats in juli en augustus, toen verspreid over vier weken de vier magazijnkranen via een gat in het dak naar binnen zijn getakeld en op de rails zijn geplaatst. Als het nieuwe vrieshuis gereed is, is de herinrichting van het bestaande vrieshuis aan de beurt. In oktober moeten beide vrieshuizen volledig operationeel zijn.

Lalesse levert niet alleen het concept en de palletkranen, maar is ook verantwoordelijk voor de aansturing van de material handling systemen en de communicatie met het bovenliggende ERP-systeem. Daarnaast is Lalesse hoofdaannemer met betrekking tot de inrichting van de vrieshuizen, inclusief de expeditiebuffer en de aan- en afvoerbanen.

Tot nu toe verloopt het project naar wens, stelt Slotman. “De mensen van Lalesse zijn betrokken en professioneel. Daarnaast hebben ze feeling met onze producten. Dat is belangrijk voor ons. Wij willen in eerste instantie brood bakken en dit soort projecten zoveel mogelijk aan hen kunnen overlaten.”

Meer over Pré Pain
Pré Pain is de Nederlandse specialist en marktleider van voorgebakken krokant brood. Het icoon in de Europese bakkerijwereld op het gebied van bakkerijinnovatie. Pré Pain zet haar producten af aan de voornaamste (inter)nationale foodretail en foodservice organisaties. Geproduceerd op basis van een duurzame cost quality leadership filosofie garandeert Pré Pain de allerbeste kwaliteit tegen de scherpste prijs.

Overig nieuws