Werken bij Lalesse

Lalesse vindt het belangrijk dat toekomstige professionals en vakbekwame medewerkers zich bewust zijn van het feit dat onze klanten de continuïteit van ons prachtige bedrijf bepalen.

Dit betekent dat wij van onze medewerkers een buitengewoon klantgerichte houding verwachten en een oplossingsgerichte houding vragen. Uiteraard zijn er vraagstukken die je niet alleen kunt oplossen. Dit kan zijn omdat de vraag van de klant zich buiten je taak- en verantwoordelijkheidsgebied bevindt of omdat je de kennis ontbreekt. In dat geval werk je samen met collega’s aan een oplossing. Jij formuleert het probleem en onder jouw functionele leiding zorg je ervoor dat jouw belofte aan de klant wordt waargemaakt.

De wens dienstbaar te zijn aan onze professionele klanten moet een belangrijke drijfveer zijn om bij ons te willen werken.

Daarnaast is er binnen Lalesse Europe veel aandacht voor het begrip kennis. Kennis die iedereen heeft. Wij zorgen ervoor dat je die kennis deelt met je collega’s. Daardoor groeien je collega’s en krijg je zelf ook kennis terug, waardoor je nog beter in staat bent adequaat om te gaan met de klantvraag. Ook vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers hun kennis uitbreiden voor het volgen van diverse vakbekwame opleidingen en cursussen.

Wij begroeten graag professionals en vakbekwame medewerkers als zij beschikken over zogenaamde cultuursensitiviteit. Met name binnen ons bedrijf, dat zich kenmerkt als een familie bedrijf, zowel in informele zin als in formele zin, is het van belang dat je onderling veel communiceert en meedenkt met de organisatie. Binnen een dergelijke cultuur dien je ten slotte te beschikken over een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor mens, techniek en omgeving.

Jij geeft ten slotte ook vorm en inhoud aan onze belofte die wij aan onze klanten hebben gedaan:

We Keep Your Warehouse Moving!